Látnivalók Élmények Programok Szállás Gasztro Webshop

Sajtóközlemény

Ökoturisztikai fejlesztés a Duna-mentén

Kelt: 2021. augusztus 4.
Sajtókapcsolat: Gönczi Marianna, gonczimarianna@labatlan.hu

A Duna két partján tevékenykedő szervezet Lábatlan Város Önkormányzata (HU) és Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás (SK) elkötelezett a folyó menti fenntartható ökoturisztikai fejlesztések iránt. Közös céljuk megvalósítása érdekében az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap nevet viselő felhívásra pályázatot nyújtottak be, mely a „Stops by the Danube -Duna-parti megállók” címet kapta. Az elnyert támogatás felhasználásával a határ mindkét oldalán környezetvédelmi akció valósult meg, valamint egy vízitúra megálló létesült szaniterkonténer elhelyezésével. A férfi, női mosdót és zuhanyzót tartalmazó konténer a lábatlani Duna-parton várja a településre kirándulókat.
A projekt költségeinek 85%-át az Európai Unio ERFA forrásból, 15%-át pedig a pályázók biztosították saját forrásból.

További információért forduljon bizalommal:
Gönczi Marianna
Lábatlan Város Polgármesteri Hivatal
pályázati referens
e-mail: gonczimarianna@labatlan.hu
telefonszám: 0036 33 517-500
honlap: www.labatlan.hu

Projekttel kapcsolatos további információk: https://drive.google.com/file/d/12_mSpSNJ0y6nrLO4ztH0A4X7ia4XyU_j/view

„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”


PRESS RELEASE

Ecotourism Development by the Danube

Date: 04.08.2021.

Press Contact Person: Marianna Gönczi, gonczimarianna@labatlan.hu

 

The Local Government of Lábatlan City (HU) and the Vág-Duna-Ipoly Regional Association (SK), two organizations being active on the opposite riverbanks of the Danube, both are engaged in the sustainable ecotourism development of the Danube region. Following their common purposes, they competed for the Little Project Funds offered by the Interreg V-A Slovakia–Hungary Cooperation Programme; their project was entitled ”Stops by the Danube – Duna-parti megállók”. Thanks to the obtained support, actions dedicated to environment protection has been realized on both sides of the Danube, and in Lábatlan (setting a sanitary container) also a watertour station has been opened.

The costs of the project were covered in 85% by the ERFA funds of the European Union, and in 15% by own funds of the applicants.

More information:

Marianna Gönczi

Local government of Lábatlan

officer

e-mail: gonczimarianna@labatlan.hu

phone: 0036 33 517-500

web: www.labatlan.hu

More informations about the project: https://drive.google.com/file/d/12_mSpSNJ0y6nrLO4ztH0A4X7ia4XyU_j/view


Tlačová správa

Rozvoj ekoturistiky pozdĺž Dunaja

Dňa: 04. augusta 2021

Kontakt pre tlač: Marianna Gönczi, gonczimarianna@labatlan.hu

Mestská samospráva Lábatlan (HU) a Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ (SK), organizácie pôsobiace na oboch brehoch Dunaja oddane podporujú udržateľný rozvoj ekoturistiky pozdĺž rieky. V záujme realizovania spoločného cieľa predložili projekt v rámci výzvy Fondu malých projektov ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika, ktorý nesie názov „Stops by the Danube – Zastávky pri Dunaji”. S využitím získanej podpory boli environmentálne opatrenia realizované na oboch stranách hranice a v meste Lábatlan sa zriadila zastávka vodnej túry s umiestnením sanitárneho kontajnera. 85% nákladov projektu bolo zabezpečených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 15 % žiadatelia z vlastných zdrojov.

 

Dalšie informácie:

Marianna Gönczi

beznohá mestská samospráva

spravodajca

e-mail: gonczimarianna@labatlan.hu

telefón: 0036 33 517-500

web: www.labatlan.hu

viac informácií o projekte: https://drive.google.com/file/d/12_mSpSNJ0y6nrLO4ztH0A4X7ia4XyU_j/view

 

”The content of this press release does not necessarily reflect the official standpoint of the European Union.”