Súr

Magyarország legszebb fekvésű települése!

Súr község Komárom-Esztergom vármegyében, a Kisbéri járásban. A vármegye legdélebbi fekvésű települése. 

Súr Komárom-Esztergom vármegye déli csücskében, Mór, Kisbér és Zirc között a Bakonyalja kistérségben fekszik. A falu a Súri-patak és a Kőrisberki-ér völgyében és a vízfolyásoktól keletre húzódó halmokon fekszik, egy erdőkkel, legelőkkel, szántókkal övezett festői dombvidék közepén.

Főutcája a szomszédos, de már Fejér vármegyéhez tartozó Bakonycsernye és Mezőörs között észak-északnyugati irányban húzódó 8208-as út; távolsága a környék városai közül Mórtól 16, Kisbértől 18, Zirctől pedig 21 kilométer.

A településhez tartozik a központtól délnyugatra, 3 kilométerre található Súr-Szőlőhegy; további mintegy 2 kilométerre nyugatra található Csatárpuszta, amely Komárom-Esztergom vármegye legdélebbi fekvésű lakott településrésze. A falu központjától mintegy másfél kilométerre északkeletre, a Fekete-berki vízfolyás völgyében horgásztó található.

Komárom-Esztergom megye csücskében a Bakonyalján található festői szépségű kis falu kedvelt úti célja azoknak, akik szeretik az erdő csendjét, a tiszta levegőt, a tavak által nyújtott kikapcsolódási lehetőségeket. Bár itt is jelen van a gazdasági válság, a létbizonytalanság, de a falun átutazók ezt nem érzékelhetik. Egy települést láthatnak, mely nem alszik. Színes programok, szépülő falu, barátságos emberek csalogatják a látogatókat. Az igazi paraszti életet bemutató szálláshelyeken, nem csak a pihenés, de a „bakonyi nosztalgia” is biztosított. Az érdeklődők szervezett programok keretében megismerhetik a kovácsműhely munkáját, lovas kocsival bejárhatják a környéket, de eltölthetnek egy kellemes, borozgatós estét is a helyi pincesoron. A természetet kedvelők sétát tehetnek a környező erdőkben, a régi vadászház környékén sűrűn lehet találkozni őzekkel, de van lehetőség vadászatra is. A csendesebb sportok kedvelői számára a súri halastavak igazi paradicsomot jelentenek. A nyugalom, sima víztükrön úszó kacsacsalád, fedett pihenők teljes kikapcsolódást nyújtanak. S ha valaki a pergősebb szórakozást kedveli, a lakosok szívesen látják a fesztiválhangulattal felérő rendezvényeiken (kiszebáb égetés, falunap, Művészetek Dombja, búcsú, szüreti mulatság, falukarácsony) is a vendégeket.

Nagyboldogasszony római katolikus templom

A műemlék késő barokk római katolikus templomot a Zichy család kezdeményezésére 1784-ben építették, 1798-ban pedig toronnyal bővítették. Előtte egy zsúppal fedett fatemploma volt a falu katolikusainak, amelyet 1781-ben leromlott állaga miatt kellett bezárni. Az egyhajós, szegmentíves szentélyzáródású templom egy kisebb domb tetején áll a falu központjához közel. A templom tornya az épület nyugati homlokzatához csatlakozik. A szentélyhez kétoldalt kapcsolódó, négyzet alaprajzú mellékhajók illeszkednek. A főpárkány fölött timpanon látható. A hajó és a szentély is síkmennyezetes. A templom 1720-as évek végén készült oltárképe Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja, és az ausztriai Klosterneuburgi Apátság ajándékaként került Súrra. A historizáló falképek 1942-ben készültek. Az orgonát Swoboda és Brauner készítette 1903-ban. Az 1892-1895 közötti felújítás során a hajót meghosszabbították és ekkor készült el a jelenlegi szentély is. A templomot 2009-2010-ben teljesen felújították.

Evangélikus templom

Az 1785-ben épült evangélikus templom épülete a falu központjában emelkedik. A templom 2011-ben készült 12 harangból álló harangjátéka naponta hét alkalommal különböző dallamokkal jelzi az idő múlását.

A templomot 1785 márciusában kezdték el építeni, s még ugyanezen év advent 2. vasárnapján tartották benne az első istentiszteletet. Felszentelésére 1786. március 12.-én került sor. A templomépítést a település földbirtokosa, gróf Zichy Miklós is támogatta. Fent maradt levelének tanúsága szerint: „Ezen kérelemben foglalt suuri jobbágyaimnak kérelmét meghallgatván templomhelynek az általuk kívánt Bartek Márton zsellér helyét oly móddal engedem, hogy háza helyett kimutatandó helyen más házat építsenek. A téglaégetést megengedvén ahhoz szükséges és elegendő fát is engedélyezek úgy mindazonáltal, hogy annyi ölfát vágjanak helyette és ezen engedélyemért a csatári erdőmből 20 öl fát Győrbe elvigyenek. Várpalota, 1784. aug. 25.”

1882-ben tűzvész következtében a templom a lelkészi lakással együtt leégett. A torony elhamvadt, a harangok földre zuhanva megrepedtek. Elegendő önerő híján helyi evangélikus gyülekezetet a Klosterneuburgi Apátság segítette meg 10 000 db téglával és egy alapítvány létrehozásával. A templom felújítása után 1885-ben elkészült a karzat, 1890-ben pedig a lelkészlakás is.

A súri Zichy-kastély

A kastély már nem létezik, de ez volt Súr legnagyobb építészeti nevezetessége.

A gazdagon díszített, romantikus stílusú egyemeletes, 30 szobás épület az 1860-as években épült. Az uradalomhoz mintegy 3000 hold szántó és erdő tartozott. A klosterneubergi időszakban az uradalmat irányító ágostonos kanonok élt itt. A háború után rövid ideig az Akáról átköltözött Szontágh család birtokolta az épületet.

A kastélyra a szocializmus alatt mostoha sors várt. 1962-ig kultúrotthonként működött. Az egyik szárnyát a hatvanas években buszgarázsként használták, az alsó szinten baromfit tenyésztettek. Az állami gazdaság akkori igazgatója – máig nem tisztázott okból – leszedette a tetőről az összes cserepet, kifűrészeltetett minden második gerendát, és úgy rakatta vissza a cserepet. Az illetékes hatóságok 1963-ban felmérték az egyre rosszabb állapotba került kastély állapotát, mivel felmerült a terv, hogy szociális otthont nyitnának az épületben. Mivel a felújítás költségei több mint 3 millió forintba kerültek volna, így elálltak ettől az illetékesek, és az épület lassan az enyészeté lett. Az akkori sajátos korszellemnek megfelelően végül a súri kastélyt is lebontásra ítélték, ahogy oda lett a környékről az akai, a bakonyszombathelyi és a rédei kastély is. Az épületet 1978-ban bontották le. A kastély építőanyagát széthordták, az épület helyén gépállomást létesítettek. A kastélyból egyedül a pincerendszere maradt fenn mai napig, amely nem látogatható. A kastélykert emlékét csak a hajdani főbejárathoz vezető öreg vadgesztenye fasor őrzi, és a Három Kereszt hősi emlékmű, amely a régi magtár melletti erdős részen húzódik meg. Ha rossz állapotban is, de állnak még a kastély körüli majorság vörös téglás gazdasági épületei is.

Zsidó temető

Súr és a környező falvak zsidósága a második világháború végéig a település nyugati végében fekvő temetőbe lelt végső nyugalomra. A régi, gyakran évszázados sírkövek a Hitmélyítő Tábor szomszédságában egy erdős domboldalon elfeledve rejtőznek.

Békesség Szigete Hitmélyítő Tábor

Az Őskeresztény Apostoli Egyház Súron építette fel hitmélyítő táborát.

Mária út

Súr a Mária kegyhelyeket az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig végigjáró 1400 kilométeres zarándokút mellett fekszik. A falu központjából a zarándokúton kelet felé gyalogolva Nagyveleg és Bodajk, nyugat felé mintegy egy óra alatt a csatkai Mária-kegyhely érhető el.

Lombkorona-sétány és erdei pihenőpark

2017.augusztus 19-én került sor a súri Urasági szőlőben készült Lombkoronasétány ünnepélyes átadására.  A lombok között átívelő sétány közel 80 méter hosszan húzódik a fák között, az 5-6 méteres magasságból csodálatos panorámát biztosít a Bakony lankáira. A biztonsági szabályokat betartva védőfelszerelés nélkül sétálhatnak végig a látogatók a fák koronái között, hisz mindkét oldalon biztonsági háló védi a két-két pihenőhely közötti palánkon sétálókat. Az idő kellemes eltöltését biztosítja a gyermekek számára kialkított drótkötél-csúszda, melyről három nehézségi ponton csúszhatnak le a bátrabbak, valamint játszóház, padok, asztalok is várják az ide látogató turistákat. Az erdei pihenőpark látogatása, használata ingyenes mindenki számára, azonban kérjük, ne feledkezzenek meg a látványosság elsődleges céljáról: pihenőparkként használják azt, ne pedig kalandparkként!

Rendezvénytér- és Szabadidőpark - új közösségi tér

A labdarúgó pálya mellett található terület már az 1800-as évek végén is találkozási hely volt, igaz akkor nem a kikapcsolódás volt a fő cél, hanem a munka. Kender áztatása céljából gyűltek itt össze a súriak, hogy abból fonalat készítsenek a szövéshez. Miután a kenderáztatásra már nem volt szükség, az 1950-es években a kenderáztató medencében fürdőztek a helyiek. Az 1980-as évektől a terület elhagyatottá vált, benőtte a gaz, a fás szárú növények. Az 1990-es években ismét rátaláltak a fiatalok: az ifjúsági klub tagjai alakítottak ki itt találkozó helyet szalonna sütővel, padokkal. A területet fokozatosan tisztította meg az önkormányzat, majd a használhatatlan, vizes, mocsaras terület fejlődése akkor vett nagy fordulatot, amikor 2010-ben Nyári Antal a Kossuth utca telkének földrendezéséből kikerülő közel 200 autó földet az önkormányzatnak adta a terület feltöltésére. Így már egy használható, fél hektáros terület alakult ki, amibe rögtön beleálmodtuk a most megvalósult fejlesztést. A tervek elkészültek, és 2012-ben a Bakonyalja- Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület pályázatán azEgyütt Súrért Egyesület (önkormányzati garanciavállalás mellett) 28.167.360.- Ftösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Így megkezdődhetett a megálmodott beruházás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásával. A kivitelezési munkálatok 2013. október 24-én kezdődtek meg. A téli, viszonylag enyhe, ámde csapadékos időjárási viszonyok közepette, sárban „dagonyázva” kerültek a földkábelek lefektetésre, a kandeláber és reflektor oszlopok talapzatai betonozásra. Új híd került a patak két partja közé s, október hónapban telepítésre kerültek a játszótéri játékok, kültéri fitnesz eszközök is.A kivitelezési munkálatok folyamatosan haladtak, térkövezés, színpadépítés, nézőtér kialakítása, sportpálya aszfaltozása hirdette a kivitelezők munkáját. A lelkiismeretes mesterembereknek köszönhetően az előírt határidő előtt használhatta a lakosság a parkot, és a 2014-es falunapon már hivatalosan is átadásra került településünk új közösségi tere, az a helyahol méltó módon, megfelelő környezetben, megfelelő rendelkezésre álló infrastruktúrával tudjuk ünnepelni falunapjainkat, a búcsút, a szüreti felvonulást, a falukarácsonyt. Kívánjuk, és reméljük, hogy ezek mellett az ünnepi alkalmak mellett történjenek itt más rendezvények, koncertek és előadások, amelyek nekünk Súriaknak és szomszéd települések lakóinak is élményt hoznak! Az itt elhelyezett játékok, fitnesz eszközök, az új teniszpálya – télen korcsolya pálya, a kültéri ping-pong asztalok, a füves pálya térvilágítása a hétköznapok alkalmával kínáljon számunkra kikapcsolódási, sportolási lehetőséget és egy találkozási pontot!

Szállás:

 • Önkormányzati Közösségi Ház épülete
 • Súrizmus Vendégház
 • Kokas Tanya
 • Békesség szigete tábor és apartman
 • Súri Evangélikus Egyházközség turista szállója

https://www.sur.hu/index.php/turizmus/szallas

Szabadidős lehetőségek

Az aktív pihenést kedveli, vagy szívesebben üldögél a tóparton kapásra várva? Szeret a természetben egy kiadós séta során feltöltődni, vagy inkább vadat űzne a Bakony erdejében? Kerékpározni szeret vagy a téli sportoknak hódol? Településünkön és környékén egy percig sem kell unatkoznia, egyaránt pihenhet vagy túrázhat szabadidejében.


Suhanás mountaincarttal

A montaincart egy új fejlesztésű, mókás eszköz, ami lehetővé teszi, hogy egész évben a szánkózás élményében részesülhessünk függetlenül attól, hogy épp van-e hó, vagy nincs. A kiváló minőségű és egyedi tervezésű ultrabiztonságos, élvezetes eszköz már 12 éves (135 cm felett) kortól 99 éves korig használható, minden korosztálynak egyedi meglepetéseket tartogat, 12 éves kor alatt pedig ölben tudják a szülők vinni a gyerekeket.Három kerék, ülve száguldás, csak fék, semmi pedál, végig lejtőn. A fékek nem egyszerre működnek, hanem külön a balt és külön a jobbot tudjuk használni, ezért a farolások tárháza kifogyhatatlan variációs lehetőségeket tartogat számunkra.Több ajánlott pálya mellett a kijelölt túraútvonalakon vagy egyéni útvonalakon is hatalmas élvezetet nyújt a suhanás mindenki számára.


Horgászat

A horgászati láz egy valós betegség és csak vízzel, friss és tiszta levegővel gyógyítható. –mondta Theodore Gordon.  Ezeket a „gyógyszereket” mind megtalálhatják a sport szerelmesei a településünk külterületén található tónál, mely gyalogosan, kerékpárral és gépkocsival egyaránt megközelíthető. A tó vízfelületének nagysága teljes vízállás mellett eléri a 8 hektárt. A gondozott, füves tóparton esőbeállók, bográcsozási lehetőség, padok, vízre nyúló stégek várják a horgászat szerelmeseit.  A tó körül kiépített térvilágításnak köszönhetően az éjszakai horgászat utolérhetetlen élményével is gazdagodhatnak az idelátogatók. A halállomány nagy részét a ponty adja, de mellette szép számmal van jelen keszeg, kárász, nagytestű amur, valamint a ragadozó halak közül a csuka és süllő. Az átlagon felüli haltelepítések biztosítják a „horgászszerencsét” kezdők számára is


Kirándulás, vadászat a környékbeli erdőkben

A községet több kiépített túraútvonal is érinti, de lehetőség van önálló túrázásra is a karbantartott, tisztított erdei utaknak köszönhetően. A Bakony hajdan betyárokat bújtató erdejében hatalmas bükkfák és tölgyfák nyújtanak árnyat a kirándulóknak, de mellettük megtalálható a cser és a fenyő is. A településtől rövid erdei úton eljuthatnak a túrázók a vadászházhoz, mely kiválóan alkalmas megpihenésre. Az erdei séta során könnyen megtörténik a nagy találkozás: egy-egy róka, szarvas, őz merészkedik elő a sűrűből, de a vaddisznók is gyakran feltűnnek, főleg az őszi időszakban. Összefüggő erdőnkben gyakori a holló, szajkó, ölyv, de átvonulóban már fekete gólyát, réti sast is láthattak a kirándulók. Természetesen nem csak sétálni, kirándulni lehet a súri erdőben, hanem vadászati lehetőség is várja a sport kedvelőit.

Felvilágosítás a vadászati lehetőségről: Csatka Környéki Földtulajdonosok Vadászati Közössége Kovács János, telefon. +3630/959944                                      

Felvilágosítás a vadászház használatáról, bérléséről: Somogyi Béla telefon:20/201-6049

Túraútvonalak:

Magyarország legszebb fekvésű településének természeti és kulturális értékeinek megismeréséhez az alábbi 9 db túraútvonalat ajánljuk. A túrák mindegyike körtúra, azaz a településközpontból indul és oda is tér vissza. A túrák közötti választásban segítség, hogy minden egyes túraútvonal tábláján feltüntetésre kerültek az adott útvonalon lévő látnivalók, így a csodálatos panoráma, a csend, a gazdag növény- és állatvilág mellett az épített  környezeti elemekről szerezhet döntést befolyásoló információt a túrázó. Élményekben gazdag túrázást kívánunk.

 • Lombkorona-sétány túra: A túra hossza 3,8 km, útvonala a következő látványosságokat érinti: Súr- Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték – Deák utcai feszület - Pipitér - Kastélykert – Urasági szőlőhegy – Panoráma-sétány - Lombkorona-sétány - Rovarszálloda - Súr-Faluközpont.
 • Görbe-dűlő túra: A túra hossza 4,9 km, mely a következő látványosságokat érinti: Súr- Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték  - Bányász csille, Napóra, Rendezvénytér- és szabadidőpark, Panoráma a falura, Gémeskút - Vörös-ér vízfolyás – Súr-Faluközpont
 • Szentkút Túra: A túra hossza 7,4 km, mely a következő látványosságokat érinti: Súr- Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték - Bányász csille, Napóra - Rendezvénytér- és szabadidőpark -  Gémeskút -  Szentkúti kápolna, II. János Pál pápa által megáldott feszület, Szentkúti forrás - Súr-Faluközpont
 • Szőlőhegy Túra: A túra hossza 6,7 km. mely a következő látványosságokat érinti: Súr- Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték - Bányász csille, Napóra -  Rendezvénytér- és szabadidőpark - Békesség Szigete tábor - Panoráma a falura - Szőlőhegyi kilátó pont -   Birkanyáj -  Súr-Faluközpont
 • Kistó Túra: A túta hossza 3,9 km, mely a következő látványosságokat érinti: Súr - Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték Dália Lovasudvar – Kistó -  Vadles - Súr-Faluközpont
 • Horgásztó Túra: A túra hossza 6,9 km, mely a következő látnivalókat érinti: Súr- Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték - Deák utcai feszület - Deák utcai feszület - Pipitér – Kastélykert – Horgásztó – Alsó-tó – Régi malom – Panoráma a falura (Katolikus templom) – Apostoli Imaház - Súr-Faluközpont
 • Vadászház Túra: A túra hossza 4,6 km, mely a következő látnivalókat érinti: Súr- Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték - Deák utcai feszület - Pipitér - Kastélykert – Urasági szőlőhegy – Panoráma-sétány - Lombkorona-sétány – Rovarszálloda - Vadászház - Súr-Faluközpont
 • Vörös-ér Túra: A túra hossza 5,7 km, mely a következő kátványosságokat érinti: Súr - Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték - Dália Lovasudvar – Kistó - Vörös-ér – Vadles - Gémeskút - Súr-Faluközpont
 • Erdészház Túra: A túra hossza  8,8 km, melynek során az alábbi látnivalókkal találkozhat a túrázó: Súr- Faluközpont: Köztársasági elnök fája, Életfa, Harangjáték – Dália Lovasudvar – Erdészház – Vörös-ér - Gémeskút - Súr-Faluközpont

A túraútvonalakról bővebben: https://www.sur.hu/index.php/turizmus/turautvonalak

Turista érem

A turista érmék szülőhazája a Cseh Köztársaság. Az első, fából faragott korongok 1997-ben látták meg a napvilágot. A Turista Érmék rendszere hosszú fejlődés során alakult ki. Kezdetben csak néhány Érem került a kiválasztott boltokba, ma már csak Csehországban ezernél is több sorszámozott korong kapható, melyekhez nyomtatott turistatérkép és motivációs gyűjtőjáték is kapcsolódik.
A Turista Érem kerek, fából faragott, kiégetett korong. Kedves, ízléses emléktárgy, de több is annál: érem, amely azt bizonyítja, hogy Ön személyesen is meglátogatta Magyarország valamely gyönyörű vidékét. A Turista Érméket kizárólag az adott idegenforgalmi látványosságnál lehet megvásárolni, máshol nem kaphatók.

A sorszámmal ellátott érmék megtalálhatók a termálfürdőkben, a nagyobb folyók, tavak mellett, a várak, kastélyok, múzeumok pénztáraiban, a történelmi városok információs központjaiban, a környezeti és épített emlékek, nemzeti parkok, látogatható barlangok, állatkertek és számos egyéb turisztikailag érdekes hely környékén.

A Turista Érmék az évente aktualizált térképpel karöltve nagyszerű kiindulópontot jelentenek az ország gyönyörű látnivalóinak felfedezéséhez. A Turista Érmék rendszere folyamatosan bővül. A Turista Érmék rövid idő alatt rendkívül kedveltté váltak a kirándulók körében és számos európai országban megjelentek. A Turista Érmékhez egy speciális gyűjtőjáték is kapcsolódik – erről bővebben a www.turista-erem.hu  honlapon olvashat. A Turista Érmék valamennyi magyarországi értékesítőhelyen egységesen 800 Ft áron kaphatók. A Turista Érem megnevezés és az érmék formája szerzői jogi védelmet élvez.

Súr település esetében 3 db érem került kiállításra, amelyek az Életfát, a Lombkorona-sétányt ábrázolják, míg a 3. éremre a „Magyarország legszebb fekvésű települése” cím birtokosaként Súr látképe került.H-2890 Bercsényi u. 1. (volt Fischer-ház, közvetlen a Városháza mellett) • +36 34 588 633 • tata@tourinform.hu