RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM ÓRÁK TATÁN – KULTURÁLIS PROGRAMOK A HELYI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS JEGYÉBEN


a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01506 sz. pályázat megvalósulásában
 Projekt címe: Rendhagyó történelem órák Tatán – Kulturális programok a helyi közösségépítés jegyében
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01506
Kedvezményezett neve: Tata és Környéke Turisztikai Egyesület
Pályázat teljes költsége: 8.906.530 Ft
Szerződött támogatás összege: 8.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %Megvalósítás időszaka: 2021.01.01-2022.12.31.


Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2022.12.31.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat elsődleges célja az volt, hogy egyedi és kreatív programok segítségével mutassa be Tata gazdag történelmi múltjának egy-egy szeletét a városban és környékén élők, valamint a térségbe érkező látogatók számára. Ezt a kitűzött célt a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület munkatársai a szakmai tevékenységekben részt vett partnerek segítségével két különböző formában valósították meg.

Tematikus történelmi városséták szervezése
Tata különböző látnivalóit hagyományos, általában a településről egy átfogó képet adó, vezetéssel egybekötött városnéző séták keretében már régóta fel lehet fedezni. Ugyanakkor a kisváros gazdag történelmi múltja és az ehhez kapcsolódó értékek gazdag tárháza lehetővé teszi, hogy egy-egy történelmi korszakra alapozott tematikus útvonalakat is be lehessen járni. A pályázat segítségével Tata történelmének három különböző, meghatározó korszakát (Mátyás király kora, török kor,

Esterházy uradalom időszaka) bemutató sétákhoz készültek el a megalapozó tervek és forgatókönyvek, majd természetesen magukon a tematikus városnéző sétákon is részt vehettek az érdeklődők. Egyes alkalmak azonban még ennél is különlegesebb élmény kínáltak a résztvevőknek: profi színészek közreműködésével, szabadtéri „bőrönszínház” jelleggel, korhű ruhákban előadott jelenetek, életképek színesítették az adott kor, illetve helyszín bemutatását.

Mobil történelmi szabadulójáték létrehozása
Tatán (és környékén) már több éve léteznek a napjaikban nagy népszerűségnek örvendő szabadulójátékok. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület ezek létrehozásában és működtetésben egyaránt szerepet vállal, például a tatai várban található „A várbörtön legendája”, az egykori rendelőintézetben berendezett „Felkutatók – Vajon hová tűnt a 7.B?”, továbbá az Oroszlányi Bányászati Múzeumban kialakított „Szabotázs a bányaüzemben” játékok esetében. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy ezeknek a körét tovább lehessen bővíteni egy mobil – azaz különböző helyszínekre szabadon telepíthető – szabadulójáték létrehozásával. Egy egyedileg gyártott tartószerkezetre erősített vászonfalakkal határolt, berendezett játéktérben szintén Tata történelmi múltjának korábban említett három korszaka elevenedik meg a megfejtésre váró feladatsorokon keresztül. Az egyes feladványok végső tartalma és formája a gyermek és felnőtt tesztcsapatok segítségével alakult ki.

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület a pályázat segítségével létrehozott új szabadidős programelemeket az elkövetkezendő évek során rendszeresen meg fogja szervezni a városban és környékén élők számára, továbbá be fogja építi saját vagy társszervezésben megvalósuló eseményeinek sorába, melyek osztálykirándulások vagy csapatépítő tréningek, egyéni, családos vagy csoportos utazások részévé is tehetők.

 
Projekt előrehaladása – 1. mérföldkő (2021/01/01-2021/06/30.)

A pályázat megvalósítása eredetileg 2020-ban kezdődött volna, azonban a világméretűvé váló koronavírus-járvány, valamint az egészségügyi veszélyhelyzet elhárítására hozott hazai kormányzati intézkedések ezt nem tették lehetővé. A projekt megvalósítását – kifejezetten azoknak a tevékenységeknek a megkezdését, melyek közösségi, csoportos programok meghirdetését jelentette volna – 2021-ben még mindig akadályozták a külső körülmények.

Az első mérföldkőig tartó időszakban azonban ezért a pályázat megvalósítási idejére eredetileg tervezett ütemezést többször újra kellet gondolnia, újra kellett terveznie a projektben közreműködő menedzsment csapat tagjainak.

A szakmai munka e fentiek okán a tematikus történelmi városnéző séták alapozó dokumentumainak elkészítésével indult. Ezek olyan részletes forgatókönyvek, melyek Tata történelmének három meghatározó korszakát (Mátyás kora, török kor, Esterházyak kora) dolgozzák fel. Nem csak egy-egy útvonalat, az azon bemutatható épített / kulturális értékeket veszik számba, hanem tartalmazzák a majdani szakvezetők által a túrákon résztvevők számára átadandó tudásanyagot, valamint azokat a életkép- és párbeszéd-javaslatokat is, melyeket a bőröndszínházi alkalmi színitársulat tagjai a séták egy-egy megállópontján, az adott tematikához és az ott látható épített / kulturális értékhez kapcsolódva rövid performanszok keretében elő tudnak adni. A pályázat támogatásával összesen 6 db forgatókönyv készült, mindegyik történelmi korhoz két változatban (egy elsősorban gyermekek, gyermekes családok, egy pedig felnőttek számára szóló ismeretanyaggal).

Projekt előrehaladása – 2. mérföldkő (2021/06/30-2021/12/31.)

A koronavírus-járvány ugyan már lecsengőben volt ebben az időszakban, de a projekt legfontosabb elemeit jelentő, szabadidős csoportos programok szervezését még a fokozatos nyitás ellenre sem lehetett megkezdeni. Ennek egyik oka az volt, hogy az eseményekkel megcélozni kívánt közösségek (pl. általános és középiskolás gyermekcsoportok, nyugdíjas csoportok) körében még nagy volt a bizonytalanság, fenntartás az ilyen típusú rendezvényeken való részvételt illetően. Emiatt a pályázat megvalósítási ideje 2022/12/31-re módosult úgy, hogy minden tervezett program a következő évre tolódott.

 
Projekt előrehaladása – 3. mérföldkő (2022/01/01-2022/12/31.)

Ebben az egy évben végre sikerült a pályázatba betervezett minden szakmai programot és tevékenységet megvalósítani.

A történelmi városséták bőröndszínházi előadásaihoz, a forgatókönyvekben előzetesen elképzelt szereplők részére, elkészültek az egyedileg tervezett és varrott, korhűanyagokból készített ruhák. Összeállt az az alkalmi, 4 fős színitársulat is, amelynek tagjai az elkészült forgatókönyveket dramaturgiai munkával átfordították ténylegesen előadható jelenetekké, majd összepróbálták a performaszokat a három történelmi korhoz kapcsolódó városnéző séták útvonalával, illetve a lebonyolításuk konkrét menetével, ütemezésével. Ezt követően a tatai Kuny Domokos Múzeum munkatársainak közreműködésével a 12 hónap alatt összesen 72 alkalommal vehettek részt az érdeklődők ezeken a tematikus történelmi sétákon. Ezek közül 18 séta egészült ki bőröndszínházzal. A programok időpontjait előre meghirdették, így ezeken egyéni vendégek is részt tudtak venni. A fennmaradó eseményekre előzetesen bejelentkezett csoportokat fogadtak, akik megadhatták, hogy a három történelmi kor közül melyik témában szeretnének jobban elmélyülni.

A projekt másik nagyobb fejlesztési csomagja egy mobil történelmi szabadulójáték kifejlesztése volt. A városnéző sétákhoz hasonlóan először ez esetben is forgatókönyvek készültek (összesen 6 db). Ezek szintén Tata város történelmének egy-egy meghatározó korszakához (Mátyás kora, török, kor, Esterházyak kora) kapcsolódnak, és mindegyik történelmi korhoz két változatban tartalmaznak megoldandó feladatsorokat (egy elsősorban gyermekek, gyermekes családok, egy pedig felnőttek számára szóló nehézségi fokkal). A forgatókönyvek és a bennük részletesen kidolgozott feladatsorok alapján készült el az az egyedi gyártású, mobil (azaz darabjai szedhető, könnyen szállítható, majd egy másik helyen gyorsan összerakható), 16 négyzetméteres játéktér bútorokkal, melyből a vállalkozó kedvű csapatoknak ki kell szabadulniuk. A pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy mindhárom játéksort különböző korosztályú és összetételű, gyermek és felnőtt csapatok 14 alkalommal, szakavatott játékmester felügyelete mellett kipróbálhassák.


H-2890 Bercsényi u. 1. (volt Fischer-ház, közvetlen a Városháza mellett) • +36 34 588 633 • tata@tourinform.hu